Eladó lovak

Szabad szavas kereső

Istállóm

Hirdetés típus

Kor

-

Nem

Ár

-

Hirdetés feladva

Képzettség

Fajta

Alkalmasság

Szín

Megye

Opciók

Részletes Keresés
magyar félvér
14 éves, Mén, 164 cm
Ár nélkül
quarter horse
8 éves, Mén, 146 cm
Ár: 250.000 Ft

(670 Eur)

holland sportló/KWPN
4 éves, Herélt, 160 cm
Ár: 2.700.000 Ft

(7.180 Eur)

magyar sportfélvér
4 éves, Herélt, 168 cm
Ár: 3.900.000 Ft

(10.380 Eur)

magyar félvér
8 éves, Herélt, 152 cm
Ár: 2.800.000 Ft

(7.450 Eur)

furioso
1 éves, Kanca, 120 cm
Ár: 920.000 Ft

(2.450 Eur) 
Teendők import lovak esetén
 

 

 

Külföldön tenyésztett ló
behozatala

 

|

 

        Honosítás       

 

|

 

      Regisztráció     

 


Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban, hogy az adott ló tenyésztési vagy nem tenyésztési céllal érkezik hazánkba, különféle kötelezettségek terhelik tulajdonosát, vagy annak meghatalmazottját. Hazánkban az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény, valamint a 129/2004. FVM. rendelet „A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól” szabályozzák a lovak külföldről történő behozatalának, illetve azokkal történő tenyésztői munka feltételeinek kérdéskörét.


 Emellett kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a fertőző kevésvérűségre vonatkozó hazai és uniós előírásokat is. >>

 

 

KÜLFÖLDÖN TENYÉSZTETT LÓ BEHOZATALA

 

 


Tenyésztési célú import


 

Az Európai Unió területéről érkező ló behozatalának az alábbi állategészségügyi feltételei vannak: a lovat a szállításkor kísérnie kell lóútlevélnek (és származási lapnak, ha az útlevél nem tartalmazza a származási adatokat), illetve állategészségügyi bizonyítványnak (ez utóbbi az FVM honlapjáról letölthető).

 

A hazánkba behozott ló származását a tenyésztési célú hasznosítás előtt honosíttatni kell az MLOSZ Tenyésztési Irodájában. A honosítás során a származási lap ellenőrzésre és lefordításra kerül, és tartalmát rögzítik a magyar lótenyésztési információs rendszerben. Ez az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő bekerülés előfeltétele is.

 

Fedezőmén abban az esetben válhat egy EU tagországból behozott ménből, ha azt valamely tenyésztő egyesület előzetesen elfogadta a fajtába tartozónak.

 

A honosítás azon lovak esetében is kötelező, amelyek nem tartoznak egyetlen fajtába sem, vagy olyan fajtát képviselnek, amelynek még nincs hazánkban elismert tenyésztő szervezete.


 

Harmadik országból történő ló behozatal esetén az alábbi állategészségügyi feltételeknek kell megfelelni: a lovat a szállításkor kísérnie kell a lóútlevélnek (ha van az adott országban), a származási lapnak (ha az útlevél nem tartalmazza a származási adatokat), valamint a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó állategészségügyi bizonyítványnak (ez utóbbi az FVM honlapjáról letölthető).

A hazánkba behozott ló származását a tenyésztési célú hasznosítás előtt honosíttatni kell az MLOSZ Tenyésztési Irodájában. A honosítás során a származási lap ellenőrzésre és lefordításra kerül, és tartalmát rögzítik a magyar lótenyésztési információs rendszerben. Ez az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő bekerülés előfeltétele is.

Fedezőmén abban az esetben válhat egy harmadik országból behozott ménből, ha az adott tenyésztő egyesület előzetesen elfogadta a fajtába tartozónak.


Nem tenyésztési célú import


Amennyiben a hazánkba behozott lóval tenyészteni nem kívánnak, úgy az importhoz az alábbi állategészségügyi dokumentumok szükségesek attól függően, hogy a küldő ország tagja-e az Európai Uniónak vagy sem.

Európai Unióból történő behozatal esetén:
    •   Lóútlevél
    •   Állategészségügyi bizonyítvány (az FVM honlapjáról letölthető)


Harmadik országból történő behozatal esetén:
    •   Lóútlevél (ha van az adott országban)
    •   Származási lap
    •   Állategészségügyi bizonyítvány (az FVM honlapjáról letölthető)


A nem tenyésztési céllal, az Unió területéről érkező lovat regisztráltatni, harmadik országból érkezőt, pedig honosíttatni kell az MLOSZ Tenyésztési Irodájában.

Amennyiben egy korábban regisztrált ló mégis tenyésztési célú felhasználásra kerül, úgy annak származását utólag (még a tenyésztési célú felhasználás előtt) honosíttatni kell.


HONOSÍTÁS


A vonatkozó jogszabályok értelmében honosítani kell minden
    •   harmadik országból származó lovat;
    •   tenyésztési céllal Magyarországra behozott lovat;
    •   lóútlevél nélkül Magyarországra behozott lovat.


A honosítás során a ló egy import azonosító számmal bekerül az országos lótenyésztési információs rendszerbe. Ez előfeltétele a hazai tenyésztő egyesületi tagságnak és utódai is csak ily módon lehetnek ismert származásúak.

A honosítást a tulajdonos (importőr) kezdeményezi a honosítási ügyintézőnél (Matsch Evelin: 70/319 5713). Ehhez szükség van a külföldi eredeti lóútlevélre és származási lapra (amennyiben a lóútlevél nem tartalmazza a származási adatokat). A honosítási eljárás során, a lovat az illetékes megyei lótenyésztési felügyelő azonosítja és arról lóazonosító lapot állít ki.

A honosítási eljárás eredményeképpen a ló összes adata bekerül a nyilvántartási rendszerbe; tulajdonosa magyar nyelvű származási lapot kap, mely igazolja a honosítás megtörténtét (egyes fajtáknál, ahol a tenyésztő egyesület nem kéri, nem kötelező a származási lap kiváltása, ilyenkor a honosítás megtörténtét a lóazonosító lap igazolja). A származási lapon annyi ősi sort tüntetünk fel, amennyi az eredeti dokumentumban szerepel, illetve a tulajdonos kérheti a kevesebb ősi sort tartalmazó származási lapot is. A származási lap birtokában a tulajdonos bejelentheti lovát sportlónak és tenyésztő egyesületi felvételét is kérheti (akár a hazai származási lappal rendelkező lovak).

A honosított lóra (amennyiben nem rendelkezik lóútlevéllel) magyar lóútlevél igényelhető a honosítás során kiállított magyar származási lap alapján.

A honosítás díja tételenként:
    •   Lóazonosítás
    •   Felügyelő kiszállási díja
    •   Származási lap díja (3, 4, 5 generációs)


A külföldi lóútlevélben a tulajdonos változást az MgSzH Lóútlevél Irodájában lehet átvezettetni az alábbi dokumentumok beküldésével:
    •   eredeti lóútlevél
    •   honosítás során kiadott magyar származási lap másolata
    •   tulajdonosi nyilatkozat (innen letölthető)
    •   tulajdonos változást bejelentő adatlap (innen letölthető)


REGISZTRÁCIÓ


A regisztráció célja, hogy a ló bekerüljön az országos lótenyésztési információs rendszerbe egy újonnan képzett importazonosító számon keresztül. Ez előfeltétele a tulajdonosátírásnak és a versenyeken való részvételnek. Regisztrációra akkor van lehetőség, ha a ló már rendelkezik EU-tagország által kibocsátott lóútlevéllel vagy FEI útlevéllel, és hazánkban nem kívánják tenyésztésbe vonni.

A regisztrációt a tulajdonos kezdeményezi a honosítási ügyintézőnél (Matsch Evelin: 70/319 5713) az eredeti lóútlevél bemutatásával. A tulajdonos a regisztráció eredményeképpen regisztrációs lapot kap, amellyel kezdeményezheti a tulajdonosátírást és a sportlóbejelentést. A regisztráció során a ló alapadatai bekerülnek a nyilvántartási rendszerbe egy importazonosító számmal. Ha a lovat a későbbiekben tenyésztésbe kívánják vonni, azt honosíttatni kell.

Az EU-tagországokból származó lóútlevél, akárcsak a hazai, végig kíséri a lovat élete végéig és ugyanazt a célt szolgálja, mint a hazai. Új, magyar lóútlevél kiváltása tehát szükségtelen és tilos.

A regisztráció során az MLOSZ által kiadott importazonosító számot az MgSzH Lóútlevél Iroda rávezeti az útlevélre, valamint szükség esetén az új tulajdonost is nyilvántartásba veszi és lótulajdonos nyilvántartó betétlappal látja el. Ehhez az alábbi dokumentumokat kell a Lóútlevél Irodába beküldeni:
    •   lóútlevél
    •   regisztrációs lap
    •   tulajdonosi nyilatkozat (innen letölthető)
    •   tulajdonos változást bejelentő adatlap (innen letölthető)


A hiányos adattartalmú EU-s lóútleveleket a Lóútlevél Iroda kiegészíti a megfelelő oldalakkal.


 

 

 

 

Forrás: mlosz.hu


Google

Légy része a közösségnek,
csatlakozz hozzánk Te is!
Hogyan keressek?
Hogyan hirdessek?
Hirdetési Szabályzat
Tippek lóvásárláshoz
Tippek lóeladáshoz
Adás-vételi szerződés
Teendők import lovak esetén
Hogyan NE vegyünk lovat?!

   
 
Hiba bejelentés